Kosakata Bahasa Inggris Rukun Islam dan Iman Disertai Audio Dan Pronunciation - TeachMeSoft

Kosakata Bahasa Inggris Rukun Islam dan Iman Disertai Audio Dan Pronunciation

Kosakata Bahasa Inggris Rukun Islam dan Iman Disertai Audio Dan Pronunciation

Kumpulan kosakata bahasa Inggris terlengkap mengenai Rukun Islam dan Rukun Iman dari A sampai Z disertai Gambar, Audio dan Pronunciation. Yang memungkinkan teman-teman mengingat dengan cepat suatu kosakata baru, dikarenakan ke ikut sertaan indra penglihatan dan indra pendengaran dalam proses belajar. Pillars Of Islam (Rukun Islam)

No Kata Arti Gambar
1 Give two sentences creed/ Shahada
gɪv   tu   sɛn tns   krid/ Shahada
Mengucap dua kalimat syahadat
2 Perform prayers five times a day last night
pərˈfɔrm   preɪ ərs   faɪv   ə   taɪm  deɪ  læst   naɪt
Menunaikan sholat lima waktu dalam sehari semalam
3 Removing the zakat
rɪˈmuv   ðə   zakat
Mengeluarkan zakat
4 Fasting in Ramadhan
fæsting   ɪn   Ramadhan
Berpuasa pada bulan Ramadhan
5 Perform Hajj for those who can afford
pərˈfɔrm   hædʒ   fɔr   ðoʊz   hu   kæn   əˈfɔrd
Melaksanakan haji bagi mereka yang mampu

 Pillars  Of Faith (Rukun Iman)

No Kata Arti Gambar
1 Faith in GOD
feɪθ   ɪn   gɒd
Iman kepada ALLAH
2 Faith in the angels of GOD
feɪθ   ɪn  ðə   eɪn dʒəl   ɒv   gɒd
Iman kepada Malaikat-malikat ALLAH

3 The faith of the Scriptures of GOD
ðə   feɪθ   ɒv   ðə   skrɪp tʃərs   ɒv   gɒd
Iman Kepada Kitab-kitab ALLAH
4 The faith of the Apostles of GOD
ðə   feɪθ   ɒv   ðə   əˈpɒs əls  ɒv gɒd
Iman Kepada Rasul-rasul ALLAH
5 The faith of the doomsday
ðə   feɪθ  ɒv   ðə   dumzˌdeɪ
Iman kepada hari Kiamat
6 Faith in Qada and Qadar
feɪθ   ɪn   Qada   ænd   Qadar
Iman kepada Qada dan Qadar

NB :
  • Klik Gambar ambar untuk memperbesar
  • Klik Audio untuk mendengarkan
  • Copy dan Paste-kan ke Word untuk Print.
Disqus comments